Paramedici

Paramedici

Psychotherapeuten - Kim Radzio, Céline Opsomer, Caroline Volckaert,


Het medisch huis lennik wil graag voor zijn patiënten de toegankelijkheid naar psychologische/psychotherapeutische ondersteuning vergroten. Zowel kinderen, jongeren, als volwassenen kunnen op bepaalde tijdstippen, en binnen hun vertrouwde omgeving van de groepspraktijk, terecht bij een psycholoog/psychotherapeut.

De fysieke gezondheid en het psychosociaal welzijn zijn nauw verbonden met elkaar.
Psychologische begeleiding is daarbij een aanvullende en wetenschappelijk verantwoorde aanpak voor tal van hulpvragen en problemen.
Mits instemming van de patiënt werken huisarts en psycholoog/psychotherapeut nauw samen, wat een waardevolle meerwaarde kan betekenen voor de evolutie van de patiënt.

In een eerste vrijblijvend gesprek worden uw hulpvraag en verwachtingen verkend, maakt u kennis met onze manier van werken en worden afspraken gemaakt voor een verdere begeleiding.
Mits uw toestemming wordt er mogelijks samengewerkt met belangrijke andere betrokken partijen zoals het gezin, andere hulpverleners,...

Een afspraak kan gemaakt worden door telefonisch of per mail contact op te nemen met de betreffende psycholoog/psychotherapeut.

Tarief: €50.00/sessie

De betaling vindt plaats na elke consultatie bij de psycholoog. De mogelijkheid bestaat om via de bancontact app te betalen of cash betaling. Sommige (ziekte-)verzekeringen voorzien in een (gedeeltelijke) terugbetaling voor psychologische hulp. Best contacteer je je ziekenfonds, want de terugbetalingsmodaliteiten zijn voortdurend in evolutie.
We verwijzen hiervoor ook graag door naar: www.vind-een-psycholoog.be/info/terugbetaling-psychotherapie.html

Een gemaakte afspraak dient minimaal één werkdag (24u) voor de oorspronkelijke afspraak geannuleerd of verplaatst te worden. Wanneer je niet komt opdagen of je afspraak te laat annuleert, zijn we verplicht om de afspraak aan te rekenen. 

Kim Radzio (°1978) - psychotherapie

Opleiding: Bachelor Gezinswetenschappen, Postgraduaat Psychotherapie in de Interactionele Vormgeving i.o.

Doelgroep: volwassenen

Werkdomeinen: rouwverwerking, verlieservaring, zingeving, nieuwe levensfasen, emotionele problemen, grenzen stellen, chronische fysieke klachten, sombere stemming, identiteit, stress, burn/bore-out, angst.

Werkwijze: individueel. Samenwerken op jouw ritme en werken op een manier die best aansluit bij wie jij bent. Zowel gesprekstherapie als andere methoden (lichaamswerk, opstellingswerk, ademhalingsoefeningen, creatieve benadering,...) kunnen aan bod komen.

Kim: krachtig, zacht, veilig, authentiek, zonder oordeel, interactie.

Gespreksuren: dinsdagnamiddag

Contact:
0499 94 81 06
info@kimradzio.be
www.kimradzio.be

Céline Opsomer (°1979) - psychologie

Opleiding: Master Klinische Psychologie - Acceptance and Commitment Therapie

Doelgroep: jongeren / (jong)volwassenen

Werkdomeinen: stress,burn/bore-out, depressie, somberheid, laag zelfbeeld, angst, slaapmoeilijkheden, motivatieproblemen, algemene twijfels en zorgen.

Werkwijze: Individuele begeleiding. Vanuit een rustige, warme en authentieke houding begeleid ik je in je verhaal. Rekening houdend met jouw behoeften en ritme combineer ik gesprek met aandachtsoefeningen, ademhalingstechnieken, visualisaties, relaxatie, mindfulness, ... Samen gaan we aan de slag om je te helpen omgaan met en erkennen van lastige gevoelens, hindernissen te overwinnen, afstand te leren nemen van moeilijke gedachten, op zoek te gaan naar de eigen waarden en ernaar te leven.

Céline: rustig, open, oplossingsgericht, zorgzaam, leergierig

Gespreksuren: donderdag: namiddag/avond

Contact:
0472 54 36 98
celine.psychopraktijk@gmail.com

 

Caroline Volckaert - psychotherapie

Opleiding: Pesso psychotherapie, Master solution focused psychotherapie

Doelgroep: volwassenen, jong volwassenen en mantelzorgers

Werkdomein: chronische aandoeningen (CVS, fibromyalgie, Multiple sclerose, Parkinson, endocriene aandoeningen,...) autismespectrum, trauma en mantelzorg.

Werkwijze: Oplossingsgerichte, cognitieve en systeem therapie; is een vorm van psychotherapeutische hulpverlenging waarbij we ons richten op de hulpbronnen en sterke kanten van de cliënt. We gebruiken hierbij de focus op de analyse van de oplossing in plaats van het probleem. In de oplossingsfase richt je je op het doel van wat de cliënt wil bereiken. Bijvoorbeeld; wat zou de gewenste toekomst zijn, succesverhalen, wat heeft gewerkt,...
We combineren deze vorm van psychotherapie met hartcoherentie, mindfulness en oplossingsgerichte technieken.

Gespreksuren: vrijdagnamiddag

Contact:
0476 96 82 86
caroline@tijdenruimte.be
www.tijdenruimte.be

Lies Blendeman - Psychologie

Opleiding: Master Klinische Psychologie

Doelgroep: kinderen/jongeren- en hun ouders

Werkdomeinen: (faal)angst en zorgen, laag zelfbeeld, prikkelverwerking, autisme en andere ontwikkelingsstoornissen, boze buien, opvoedingsvragen.

Werkwijze: Individueel en systemisch. We gaan samen op zoek naar jouw eigenheid en kracht. Dit doen we via gesprek, spel, visualiseren, mindfulness en relaxatie. Ik help je graag met het benoemen en erkennen van jouw uitdagingen, en het omgaan met jouw angst, boosheid, verdriet of stress. We nemen jouw denkpatronen onder de loep. Ik begeleid je graag in positieve communicatie en verbindend opvoeden. 

Lies: open, krachtig, zorgend, oplossingsgericht, positief

Gespreksuren: maandag -namiddag/avond

Contact:
0497 78 00 02
lies@dekrachtplek.be 

Anne Geerts - Psychotherapie, loopbaancoaching en conflictbemiddeling

Opleiding: T.E.W. Gestalttherapie; contextuele en systemische therapie; loopbaancoaching; bemiddeling

Doelgroep: volwassenen

Werkdomein:
Therapie: stress, (faal)angst, onzekerheid, lusteloos, neerslachtig, rouw en verlies, laag zelfbeeld, zelfvertrouwen, relatieproblemen, eenzaamheid, contact met jezelf herstellen, grenzen stellen, moeite met ontspannen/slapen, burn/bore-out.
Loopbaancoaching met VDAB-cheques: voor professioneel actieve werknemers en zelfstandigen die anders willen werken of ander werk willen. Competenties/talent (waar ben ik goed in), uitdagingen op het werk aanpakken, werk-privé in balans, timemanagement, wat wil ik echt doen?

Werkwijze: interactief afgestemd op jouw hulpvraag en verlangen. Gesprekstherapie, lichaamswerk (adem/beweging/posture), opstelling, creatieve benadering, ...

Anne: betrokken, authentiek, motiverend, integer, oplossingsgericht.

Gespreksuren: op afspraak.

Contact: 
0476/89 80 06
anne@annegeerts.be
www.danshetleven.be 

Diëtiste en diabeteseducator - Anna Zalubovskaja


Afspraken kunnen enkel telefonisch gemaakt worden via het nummer: 0486 45 79 87

https://fitgezond.be/ 

Erkende tabakoloog - Gretel Raspé


Afspraken kunnen enkel telefonisch gemaakt worden via het nummer: 0471 06 11 12

Info rookstopkliniek Halle

afspraak maken